Åtvidabergs kommuns logotyp, länk till startsidan

Nyheter trafik och gator

16 maj 2024

Trafiksäkerhetsdag för årskurs åtta

Under onsdagen arrangerades trafiksäkerhetsdag för alla elever i årskurs åtta på Alléskolan. Blåljuspersonal fanns på plats och informerade bland annat om farorna med att vara alkoholpåverkad i trafiken.

6 maj 2024

Häckar, träd och buskage

För att trafiken på gator i bostadsområden ska vara säker krävs det fri sikt. Staket, andra täta konstruktioner, häckar, buskar eller annat som växer ut från en tomt får inte skymma sikten. Växterna får inte heller växa ut över gång- och cy...

29 apr 2024

Närtrafik - där vanlig linjetrafik saknas

Närtrafik är Östgötatrafikens service för dig som bor eller besöker områden där vanlig linjetrafik saknas. Resor med närtrafik kan beställas till och från adresser som har mer än två kilometer till närmaste hållplats.

9 apr 2024

Extrainsatt busslinje under sommaren

Från och med 17 juni till 18 augusti kommer busslinje 530 mellan Linköping och Åtvidaberg att köra en extra morgontur under helgerna för att förbättra tillgängligheten för pendlare.

2 apr 2024

Sandupptagning pausad

På grund av rådande väderlek har grus- och sandupptagningen pausats. Arbetet återupptas så snart det är möjligt.

26 mar 2024

Sandupptagningen är i full gång

Nu är arbetet med att ta upp all vintersand igång. Arbetet med sandupptagningen startar med genomfartsleder och gång- och cykelvägar. Därefter fortsätter arbetet i villaområden och lokalgator.