Åtvidabergs kommuns logotyp, länk till startsidan

Translate
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Nyheter bygga, bo & miljö

1 dec 2019

Brandvarnardagen

Söndagen den 1 december är det Brandvarnardagen då vi uppmanas att testa våra brandvarnare. Nu finns möjligheten att anmäla sig för en SMS-påminnelse.

26 nov 2019

Utbyggnad av fiber har påbörjats i Broddebo

Just nu pågår projektering i Broddebo där vi har tagit kontakt med markägare och stakar ut grävvägar för fibern. Innan jul kommer du som bor i Broddebo att få brev med detaljerad information om projektets gång och hur du går till väga vid b...

13 nov 2019

Att tänka på vid vedeldning

När höstmörkret faller och minusgraderna smyger sig på är det mysigt att tända en brasa i eldstaden. Innan du tänder elden är det dock några saker du ska tänka på för att minska de negativa effekterna av vedeldningen.

11 nov 2019

Höjd avgift för återanslutning till fibernät i tätorterna

Kommunfullmäktige har fattat beslut om en ny avgift för anslutning till kommunens bredbandsnät i tätorterna Åtvidaberg, Berg, Grebo och Björsäter. Den nya avgiften är 24 900 kr inklusive moms för enbostadshus och gäller från och med novembe...

8 nov 2019

Ställ dina frågor kring energi och miljö

Tisdagen den 19 november klockan 13.00 kommer kommunens energi- och klimatrådgivare att besöka Medborgarservice på biblioteket för att svara på frågor om solceller, energianvändning och hållbara val i vardagen. Vår kommunekolog kommer också...

5 nov 2019

Gångbro mellan kommunhusen på samråd

Åtvidabergs kommun har två kontorsbyggnader som länkas samman med en inglasad förbindelsebro. Bron är idag planstridig då detaljplanen anger marken som allmän plats och för att ge ett permanent bygglov krävs en planändring.