Åtvidabergs kommuns logotyp, länk till startsidan

Translate
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Nyheter bygga, bo & miljö

27 mar 2020

Kungörelse laga kraft - detaljplan för Sandtaget

Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-28 § 139 om att anta detaljplanen för Sandtaget har vunnit laga kraft 2020-03-19.

19 mar 2020

Ändring av detaljplan för fastigheten Pluto 1 ute på samråd

Kommunen har tagit fram ett förslag på planändring för fastigheten Pluto 1 i Göstas park, Åtvidaberg. Förslaget finns tillgängligt mellan den 19 mars och 9 april för allmänheten att lämna synpunkter.

18 mar 2020

Åtvidabergs kommun sprider kunskap om Agenda 2030 och hållbar utveckling

På 17 skyltar i Åtvidabergs tätort berättas om Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling. Här får invånare och besökare lära sig mer om målen och hur kommunen arbetar med och berörs av respektive mål. Projektet har som syft...

16 mar 2020

Bygg- och miljökontoret avråder från besök

På grund av coronavirus covid-19 och för att undvika smittspridning så kommer bygg- och miljökontoret en tid framöver undvika att ta emot besök. Vi ber er i första hand att kontakta bygg- och miljökontoret via telefon eller e-post. Har du b...

10 mar 2020

Sök bygglov inför sommaren

Om du planerar att bygga något i sommar som eventuellt kräver bygglov behöver vi ha din bygglovsansökan senast 10 maj för att vi ska kunna garantera att du får beslut innan semesterperioderna.

24 feb 2020

Renhållningstaxan oförändrad

Ett överskott från fjolåret gör att renhållningstaxan inte höjs utan blir oförändrad 2020. Trots en del ekonomiska satsningar vid återvinningscentralen förra året så pekar det mot ett plusresultat för bolaget .