Åtvidabergs kommuns logotyp, länk till startsidan

Translate
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Nyheter bygga, bo & miljö

11 okt 2019

Röjning av gräs och sly under vecka 42

Åtvidabergs kommun kommer under vecka 42 att röja gräs och sly på lediga tomter till försäljning i Åtvidaberg och i Forsaström.

10 okt 2019

Döda almar i kommunen tas ned

Almsjukan har eskalerat i år och dödat nästan alla almar som finns i tätorten Åtvidaberg. Merparten av de döda almarna som står på kommunens mark kommer att tas ned under nästa år. Återplantering kommer så småningom att ske i alléer och par...

30 sep 2019

Radonmät ditt hus

Mätsäsongen för radon har nu börjat. Att utsättas för radon under lång tid ger ökad risk för lungcancer. Precis som tidigare år går det att beställa radondosor genom miljökontoret.

31 jul 2019

Algblomning har iakttagits vid Bysjöns badplats

Miljökontoret har under morgonen iakttagit algblomning vid Bysjöns badplats. Algblomningen är dock inte omfattande. Men vi råder ändå till försiktighet vid bad.

29 jul 2019

Nya öppettider på Korshults Återvinningscentral

Från och med måndag den 5 augusti 2019 får Korshults återvinningscentral nya öppettider som ska öka tillgängligheten för kommunens invånare att lämna hushållsavfall.

25 jun 2019

Utbyggnad av fiber på landsbygden

I höst påbörjas fiberutbyggnaden på landsbygden. Projektet som kommer att pågå under cirka tre år delas in i olika geografiska delområden. Det första området som byggs ut är Broddebo. I vilken ordning de resterande delområdena prioriteras ä...