Åtvidabergs kommuns logotyp, länk till startsidan

Lovaktiviteter

Under höstlovet arrangerar kommunen, företag och föreningar aktiviteter för barn och unga. Aktiviteterna är öppna för alla och utgår från att barnen ska kunna delta utan krav på förkunskaper.

Lovaktiviteter på visitatvidaberg.se


Ändrade dagar för sophämtning i midsommar

Torsdag 23 juni är ändrad till onsdag 22 juni. Fredag 24 juni är ändrad till torsdag 23 juni. Tänk på att ställa ut ditt sopkärl senast klockan 06.00 på hämtdagens morgon och låt kärlet stå kvar tills det är tömt.

Leende kvinna står med armarna i kors.

Sommarjobb

Vill du ha ett sommarjobb där du får utmanas och utvecklas? Då ska du jobba inom vård och omsorg.

Åtvidabergs kommuns självserviceportal visas upp på en telefon.

Självservice

I Åtvidabergs kommuns självserviceportal kan du som medborgare sköta dina ärenden när som helst.

Grön krisradio på ett bord.

Kris och beredskap

Är du beredd om krisen kommer? Om du ser till att klara dig själv vid en kris kan samhällets resurser användas till att hjälpa de mest nödställda.

Illustrationer av eklöv mot grön bakgrund.

Anslagstavla

På anslagstavlan finns tillkännagivanden om kommunfullmäktiges sammanträden och justerade protokoll.

Nyheter

  • Åtvidabergs vatten och renhållningslogotyp på en ljusblå bakgrund. Fyrfackskärl införs våren 2026 Det blir fyrfackskärl för villor och mindre hyresfastigheter när fastighetsnära insamling börjar införas under våren 2026 i Åtvidabergs kommun. I stäl...
  • Mat som serveras i skolkök Varsel hävs - parterna har kommit överens Fackförbundet Kommunal och Sveriges kommuner och regioner (SKR) samt Sobona har enats och därmed blir det ingen strejk inom kostenheten och lokalvårde...

Senaste e-förslagen

  • Flytta högstadiet

    Angående Åtvidabergs skolor och bristen på lokaler. Ett förslag är att högstadiet och lågstadiet byter plats med varandra. Att lågstadiet och mellanstadiet går tillsammans på Alléskolan och att högstadiet flyttar till centralskolan. På så ...
  • Utred flytt av åk 4-6 till Stallet

    Åtvidaberg har idag en skola med sjunkande skolresultat och alarmerande vittnesmål om droganvändning bland allt yngre barn. Detta på en skola som rymmer årskurs 4-9, alltså barn mellan 10 och 16 år gamla. Lokalerna på skolan är idag otillräckl...