Åtvidabergs kommuns logotyp, länk till startsidan

Translate
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Nyheter bygga, bo & miljö

26 jul 2018

Kommunens badvatten är tjänligt

Provtagningar av badvattnets kvalité år 2018 vid de kommunala badplatserna i Åtvidaberg visar att det har normala värden.

19 jul 2018

Kommunens avfallsplan antagen

Kommunens avfallsplan för perioden 2018-2021 har antagits. Den är kommunens styrdokument för avfallshantering med syftet att minska mängden avfall och dess farlighet genom konkreta mål och åtgärder.

16 jul 2018

Klass 1 varning för höga temperaturer

SMHI har utfärdat en klass 1 varning för mycket höga temperaturer. En beräknad dygnstemperatur på 30-32 grader under tre till fyra dagar i följd innebär en ökad påfrestning på kroppen vilket kan ge problem för framförallt riskgrupper.

10 jul 2018

Se över växtligheten vid din tomtgräns

För att förebygga olyckor uppmanar kommunen alla fastighetsägare att se över och åtgärda eventuella brister gällande buskar och träd som växer i anslutning till tomtgränsen.