Åtvidabergs kommuns logotyp, länk till startsidan

Nyheter från Åtvidabergs kommun

29 dec 2020

Avstå från besök på äldreboende

Flera fall av covid-19 har åter bekräftats på äldreboenden i kommunen. Åtgärder har redan vidtagits, rutiner följs och skyddsmaterial finns och ska användas.

21 dec 2020

Nya VA- och renhållningstaxor

Kommunfullmäktige har beslutat om nya taxor både för VA och renhållning från och med den 1 januari 2021. Nuvarande taxor har varit oförändrade sedan 2015. De nya taxorna har reviderats med hänsyn till utvecklingen inom VA- och avfallsområde...

18 dec 2020

Årets stipendier utdelade

Vid en mindre ceremoni på Åtvidabergs bibliotek den 17 december delades årets stipendier ut. Stort grattis till vinnarna av Årets kulturstipendium, Årets förening och Åtvidabergsplaketten.

17 dec 2020

Kommunfullmäktige sammanträder digitalt

För att förhindra smittspridning kommer kommunfullmäktige tillsvidare hålla sammanträden digitalt via plattformen Zoom. Onsdagen den 16 december hölls det första digitala sammanträdet.

15 dec 2020

Information med anledning av Kalla Faktas granskning

Tisdagen den 15 december sänds ett inslag om Åtvidabergs kommuns hemtjänst på TV4:s Kalla Fakta. I texten nedan belyser vi några av de saker som kommer fram i Kalla Fakta samt uppgifter vi lämnat men som inte kom fram i inslaget.

14 dec 2020

Kommunens budget – ny styrmodell och prioriterade områden för 2021

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 oktober antogs kommunstyrelsens förslag till budget för Åtvidabergs kommun 2021.