Åtvidabergs kommuns logotyp, länk till startsidan

Translate
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Nyheter omsorg & hjälp

11 dec 2019

Vi söker dig som kan bli god man

Många människor har svårt att själva bevaka sina rättigheter, sköta sin ekonomi och sörja för personliga angelägenheter. Vi har ett stort behov av gode män och förvaltare med olika kompetenser och erfarenheter.

4 dec 2019

De öppnar sitt hem för barn i akut behov

Det är en tidig onsdagsförmiddag utanför Kisa och några få ensamma snöflingor letar sig ned från himlen. Men här, hos Helen Bizzotto och Staffan Lindh, ska ingen känna sig ensam.

18 nov 2019

Anmäl dig som SMS-livräddare

Du som är utbildad i hjärt- och lungräddning kan anmäla dig att bli SMS-livräddare i Östergötland. Låt dina kunskaper göra livräddande insatser vid ett plötsligt hjärtstopp.

14 nov 2019

Totalförsvarsövning för kommunen

Nu genomförs en totalförsvarsövning i Sverige där samtliga kommuner i landet deltar tillsammans med länsstyrelser, regioner och flertalet statliga myndigheter och frivilliga försvarsorganisationer. Det är den första totalförsvarsövningen på...

4 nov 2019

Bra stämning och kloka synpunkter under trygghetsvandringarna

Det var glatt humör och bra dialoger under trygghetsvandringarna som hölls i Björsäter och tätorten Åtvidaberg i mitten av oktober. Kommunen ser nu över de synpunkter som kom fram under vandringarna men överlag så känner sig invånarna trygg...

30 okt 2019

Café Navet en mötesplats för pensionärer

Verksamheten på café Navet drivs av personer som ger av sin tid och arbetar oavlönat som volontärer inom Åtvidabergs kommun. Caféträffarna erbjuder gemenskap till pensionärer som annars skulle känna sig ensamma.