Åtvidabergs kommuns logotyp, länk till startsidan

Nyheter näringsliv & arbete

25 aug 2021

Anmälningsplikt för hygieniska verksamheter

Sedan den 1 juli 2021 gäller anmälningsplikt för hygieniska verksamheter inte bara verksamheter med risk för blodsmitta utan även verksamheter med risk för annan smitta genom användning av stickande eller skärande verktyg.

11 aug 2021

Ökad dialog mellan kommun och näringsliv genom Näringslivsråd

I samband med ett av kommunstyrelsens sammanträden under våren 2020 togs ett beslut om att inrätta ett näringslivsråd. Syftet med rådet är att långsiktigt skapa förutsättningar för ett starkt och livskraftigt näringsliv i en attraktiv kommu...

14 maj 2021

Vad står det egentligen på elräkningen?!

Åtvidabergs kommun bjuder in företag till digitala föreläsningar om el och energi. Hur kan ert företag spara energi? Få tips och förslag på energisparande åtgärder.

5 maj 2021

Informationsträff för företagare om leaderstöd

Åtvidabergs kommun och Leader Folkungaland bjuder in till en informationsträff för företagare den 31 maj.

15 apr 2021

Ny förbundsdirektör i ITSAM

Henrik Remmerfelt blir ny förbundsdirektör för kommunalförbundet ITSAM. Det beslutade ITSAM:s direktion idag, torsdagen den 15 april.

14 apr 2021

Leader Folkungaland undersöker föreningarnas och företagens framtida behov av stöd

Åtvidabergs kommun är medlem i Leader Folkungaland som möjliggör för föreningar och företag att söka stöd för att förverkliga utvecklingsprojekt.