Åtvidabergs kommuns logotyp, länk till startsidan

Translate
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Nyheter bygga, bo & miljö

31 mar 2020

Material till gröna påsen

På grund av leveransstopp så har inte alla invånare fått material till gröna påsen ännu. Du som ännu inte har fått påshållare och gröna påsar kommer att få det innan påskhelgen.

30 mar 2020

Nu inför vi Gröna påsen!

Den 1 april inför Åtvidabergs kommun den så kallade gröna påsen för sortering av matrester. Det innebär att dina matrester i påsen tas om hand och omvandlas till biogas och biogödsel. Avfallshanteringen är en viktig pusselbit för att nå ett...

27 mar 2020

Kungörelse laga kraft - detaljplan för Sandtaget

Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-28 § 139 om att anta detaljplanen för Sandtaget har vunnit laga kraft 2020-03-19.

19 mar 2020

Ändring av detaljplan för fastigheten Pluto 1 ute på samråd

Kommunen har tagit fram ett förslag på planändring för fastigheten Pluto 1 i Göstas park, Åtvidaberg. Förslaget finns tillgängligt mellan den 19 mars och 9 april för allmänheten att lämna synpunkter.

18 mar 2020

Åtvidabergs kommun sprider kunskap om Agenda 2030 och hållbar utveckling

På 17 skyltar i Åtvidabergs tätort berättas om Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling. Här får invånare och besökare lära sig mer om målen och hur kommunen arbetar med och berörs av respektive mål. Projektet har som syft...

16 mar 2020

Bygg- och miljökontoret avråder från besök

På grund av coronavirus covid-19 och för att undvika smittspridning så kommer bygg- och miljökontoret en tid framöver undvika att ta emot besök. Vi ber er i första hand att kontakta bygg- och miljökontoret via telefon eller e-post. Har du b...