Åtvidabergs kommuns logotyp, länk till startsidan

Nyheter bygga, bo & miljö

18 okt 2021

Trafikomläggning på grund av VA-sanering

Med start i vecka 43 kommer Åtvidabergs Vatten AB att byta vatten- och avloppsledningar och samtidigt lägga ner dagvattenledningar i gatumark i Åtvidabergs centrala delar. Grävarbete kommer utföras på delar av Oxtorgsgatan, Adelswärdsgatan,...

12 okt 2021

Reviderade föreskrifter för avfallshantering från 2022

Förslaget till de nya föreskrifterna kommer att finnas tillgängligt på kommunens webbplats samt i kommunens reception och på biblioteket mellan den 18 oktober och den 14 november 2021.

1 okt 2021

Kundtjänst för vatten och renhållning utökar sina öppettider

Från och med fredagen den 1 oktober utökar kundtjänsten hos Åtvidabergs Vatten & Renhållning sina öppettider. De nya öppettiderna är vardagar klockan 09.00-11.30 och 13.00-14.00.

29 sep 2021

Dags att mäta radon

Att utsättas för radon under lång tid ger ökad risk för lungcancer. Om du misstänker att det kan finnas radon i din fastighet är det nu hög tid att beställa mätdosor.

24 sep 2021

Miljöbilen samlar in hushållens farliga avfall

Lördagen den 25 september kan du gratis lämna ditt farliga avfall som exempelvis rester av färg, lim, lösningsmedel, penseltvätt, oljor, syror, alkalier, bekämpningsmedel, småelektronik, batterier och glödlampor med mera till miljöbilen.

22 sep 2021

Provsvar av vattnet i Falerum visar nu fina värden

Vattnet som varit otjänligt i Falerum sedan i helgen, visar nu fina värden igen efter insatta åtgärder. Därmed hävs rekommendationerna om att koka dricksvattnet innan användning. Det är dock viktigt att du spolar igenom vattnet extra mycket...