3D-renderad inspirationsbild över hur området Grebo Norrby kan se.