Sammanträdesdagar, kallelser och protokoll

Svartmarkerade datum = Sammanträdesdatum.
Grönt datum med PDF symbol = Kallelse till sammanträde eller justerat protokoll från sammanträdet. 
Vid önskemål om tidigare års protokoll, vänligen kontakta kommunen.

Bygg- och Miljönämndens kallelser och protokoll publiceras inte utifrån Personuppgiftslagen. De finns      tillgängliga på kontoret på Rothvillan

ÅR 2018
KALLELSER

Jan

Feb

Mar

April

Maj

Juni

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kommunstyrelsen

17PDF

7PDF

7PDF

4

2

5

22

5

3

7

5

Kommunfullmäktige


28PDF

28

25

30

20


26

31

28

19

Personalutskottet


13PDF


10


12


11


13

11

Planerings- och Ekonomiutskottet

15PDF

12PDF

12PDF

9

7

11

13

10

8

12

10

Vård- och Omsorgsutskottet

18PDF

14PDF

14PDF

11

9

13

16

12

10

14

12

Sociala Myndighetsutskottet

18

14

14

11

9

13

16

12

10

14

12

Samhällsbyggnadsutskottet


15PDF

15PDF

12

8

14


13

11

15

14

Barn- och Utbildningsutskottet


13PDF

13PDF

10

8

12


11

9

13

11

Bygg- och Miljönämnden

23

20

20

19

15

12

21

18

16

20

11

Valnämnden


8PDF

8PDF

12

17

7

23

6

18


19

Näringslivsberedningen27


2925
Demokratiberedningen27


2925
PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

17PDF

7PDF

7

4

2

5

22

5

3

7

5

Kommunfullmäktige


28PDF

28

25

30

20


26

31

28

19

Personalutskottet


13PDF


10


12


11


13

11

Planerings- och Ekonomiutskottet

15PDF

12PDF

12

9

7

11

13

10

8

12

10

Vård- och Omsorgsutskottet

18PDF

14

14

11

9

13

16

12

10

14

12

Sociala Myndighetsutskottet

18

14

14

11

9

13

16

12

10

14

12

Samhällsbyggnadsutskottet


15PDF

15

12

8

14


13

11

15

14

Barn- och Utbildningsutskottet


13PDF

13

10

8

12


11

9

13

11

Bygg- och Miljönämnden

23

20

20

19

15

12

21

18

16

20

11

Valnämnden


8PDF

7

12

17

7

23

6

18


19

Valnämnden24

Näringslivsberedningen27


2925
Demokratiberedningen27


2925
Åtvidabergs Vatten AB


1625


31


26Åtvidabergs Renhållning AB


1625


31


26PROTOKOLL 2017

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kommunstyrelsen

18PDF

1PDF

1PDF

5PDF

3PDF

7PDF

16PDF

6PDF

4PDF

1PDF

6PDF

Kommunstyrelsen/
ordförandebeslut


1PDF


Kommunfullmäktige


22PDF

29PDF

26PDF

31PDF

14PDF


27PDF

25PDF

30PDF

20PDF

Personalutskottet


14PDF


11PDF


13


12PDF


7PDF

5PDF

Planerings- och Ekonomiutskottet

17PDF

14PDF

14PDF

11PDF

9PDF

13PDF

15PDF

12PDF

10PDF

7PDF

5PDF

Vård- och Omsorgsutskottet

11 INSTÄLLT

8PDF

8PDF

12PDF

10PDF

14PDF

9

13PDF

11PDF

8PDF

7

Sociala Myndighetsutskottet

11 INSTÄLLT

8

8

12

10

14

9

13

11

8

7

Samhällsbyggnadsutskottet


13PDF

13PDF

10PDF

15PDF

12PDF


11PDF

9PDF

13PDF

11PDF

Barn- och Utbildningsutskottet


15PDF

15PDF

19PDF

17PDF

14PDF


20PDF

18

15PDF

13PDF

Bygg- och Miljönämnden

24

21

21

18

16

13, 20

22

19

17

21

12

Valnämnden22PDF21PDF


29PDF20PDF

Näringslivsberedningen28PDF


30PDF26PDF12PDF

Demokratiberedningen28PDF


30PDF26PDF13PDF

Åtvidabergs Vatten AB


17PDF05PDF1PDF


3PDF


Åtvidabergs
Renhållning AB


17PDF05PDF1PDF


3PDF


 

Publicerad av: Britt-Louise Altmar   
Senast ändrad: 2018-03-19
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se