Sammanträdesdagar, kallelser och protokoll

Svartmarkerade datum = Sammanträdesdatum.
Grönt datum med PDF symbol = Kallelse till sammanträde eller justerat protokoll från sammanträdet. 
Vid önskemål om tidigare års protokoll, vänligen kontakta kommunen.

  *  Bygg- och Miljönämndens kallelser och protokoll finns tillgängliga på kontoret på Rothvillan

ÅR 2017
KALLELSER

Jan

Feb

Mar

April

Maj

Juni

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kommunstyrelsen

18PDF

1PDF

1PDF

5PDF

3PDF

7PDF

16PDF

6PDF

4PDF

1PDF

6PDF

Kommunfullmäktige


22PDF

29PDF

26PDF

31PDF

14PDF


27PDF

25PDF

30PDF

20PDF

Personalutskottet


14PDF


11PDF


13PDF


12PDF


7PDF

5PDF

Planerings- och Ekonomiutskottet

17PDF

14PDF

14PDF

11PDF

9PDF

13PDF

15PDF

12PDF

10PDF

7PDF

5PDF

Vård- och Omsorgsutskottet

11 INSTÄLLT

8PDF

8PDF

12PDF

10PDF

15PDF

9 INSTÄLLT

13PDF

11PDF

8PDF

7PDF

Sociala Myndighetsutskottet

11 INSTÄLLT

8

8

12

10

15

9

13

11

8

7

Samhällsbyggnadsutskottet


13PDF

13PDF

10PDF

15PDF

12PDF


11PDF

9PDF

13PDF

11PDF

Barn- och Utbildningsutskottet


15PDF

15PDF

19PDF

17PDF

14PDF


20PDF

18PDF

15PDF

13PDF

Bygg- och Miljönämnden

24

21

21

18

16

13, 20

22

19

17

21

12

Valnämnden22PDF21PDF


29PDF20

Näringslivsberedningen28PDF

26PDF
Demokratiberedningen28PDF

26PDF
PROTOKOLL

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kommunstyrelsen

18PDF

1PDF

1PDF

5PDF

3PDF

7PDF

16PDF

6PDF

4PDF

1PDF

6PDF

Kommunstyrelsen/
ordförandebeslut


1PDF


Kommunfullmäktige


22PDF

29PDF

26PDF

31PDF

14PDF


27PDF

25PDF

30PDF

20

Personalutskottet


14PDF


11PDF


13


12PDF


7PDF

5

Planerings- och Ekonomiutskottet

17PDF

14PDF

14PDF

11PDF

9PDF

13PDF

15PDF

12PDF

10PDF

7PDF

5PDF

Vård- och Omsorgsutskottet

11 INSTÄLLT

8PDF

8PDF

12PDF

10PDF

14PDF

9

13PDF

11PDF

8PDF

7

Sociala Myndighetsutskottet

11 INSTÄLLT

8

8

12

10

14

9

13

11

8

7

Samhällsbyggnadsutskottet


13PDF

13PDF

10PDF

15PDF

12PDF


11PDF

9PDF

13PDF

11

Barn- och Utbildningsutskottet


15PDF

15PDF

19PDF

17PDF

14PDF


20PDF

18

15PDF

13

Bygg- och Miljönämnden

24

21

21

18

16

13, 20

22

19

17

21

12

Valnämnden22PDF21PDF


29PDF20

Näringslivsberedningen28PDF


30PDF26PDF
Demokratiberedningen28PDF


30PDF26PDF
Åtvidabergs Vatten AB


17PDF05PDF1PDF
Åtvidabergs
Renhållning AB


17PDF05PDF1PDF
ÅR 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOKOLL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunstyrelsen

20PDF

3PDF

2PDF

6PDF

4PDF

1PDF

17PDF

7PDF

5PDF

2PDF

1PDF

Kommunstyrelsen23PDF

Kommunfullmäktige

 

24PDF

30PDF

27PDF

25PDF

15PDF

 

28PDF

26PDF

30PDF

14PDF

Personalutskott

 

9PDF

 

12PDF

 

14PDF

 

13PDF

 

8PDF

6PDF

Planerings- och ekonomiutskott

19PDF

9PDF

8PDF

12PDF

10PDF

14PDF

16PDF

13PDF

11PDF

8PDF

6PDF

Vård- och Omsorgsutskott

13PDF

10PDF

9PDF

13PDF

11PDF

8PDF

10PDF

14PDF

12PDF

9PDF

7PDF

Samhällsbyggnadsutskott

 

15PDF

14PDF

18PDF

16PDF

13PDF

 

19PDF

17PDF

14PDF

12PDF

Barn- och Utbildningsutskott

 

17PDF

16PDF

20PDF

18PDF

16PDF

 

21PDF

19PDF

16PDF

 15PDF

Bygg- och Miljönämnd

26 *

16 * INSTÄLLT

15 *

19 *

17 *

21 *

23 *

20 *

18 *

15 *

20 *

Valnämnd           9PDF

 

Publicerad av: Britt-Louise Altmar   
Senast ändrad: 2017-12-15
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se