Revisorer

Kommunens revisorer för tiden 2015-2018


Lars Rasch

 Arne Holmgren

Ordförande

 Vice ordförande

lars.rasch@atvidaberg.se

 arne.holmgren@atvidaberg.se

 

Ledamöter

 

 

 

Arne Holmgren (S)

 Mikael Wårhem (M)

arne.holmgren@atvidaberg.se

 mikael.warhem@atvidaberg.se

 

 

Anita Kindén (S)

 Lars Rasch (V)

anita.kinden@atvidaberg.se

 lars.rasch@atvidaberg.se

 

 

Hans Blomqvist (M)

 

hans.blomqvist@atvidaberg.se

 

 

 Revisor i Kommunalförbundet ITSAM 2015-2018Mikael Wårhem


mikael.warhem@atvidaberg.se
Revisor i Samordningsförbundet Centrala Östergötland 2015-2018Lars Rasch


lars.rasch@atvidaberg.se
Lekmannarevisor för Åtvidabergs Vatten AB 2015-2019Ledamot

 Suppleant

Lars Rasch (V)

 Arne Holmgren (S)

lars.rasch@atvidaberg.se

 arne.holmgren@atvidaberg.se

 

 

Lekmannarevisor för Åtvidabergs Renhållning AB 2015-2019Ledamot

Suppleant

Arne Holmgren (S)

Lars Rasch (V)

arne.holmgren@atvidaberg.se

lars.rasch@atvidaberg.seLekmannarevisor för Kopparvallen i Åtvidaberg AB 2015-2018


Ledamot

Suppleant

Arne Holmgren

Lars Rasch

arne.holmgren@atvidaberg.se

lars.rasch@atvidaberg.se

Publicerad av:    
Senast ändrad: 2007-12-11

Kontakt


Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se