Rapporter

År 2017

År 2016

År 2014 - 2015

År 2013

År 2012

År 2011

År 2010

År 2009

År 2008

År 2007

År 2006

Övriga

 

Publicerad av: Therese Davidsson   
Senast ändrad: 2018-03-08

Svar på revisionsrapporterna

 

Kommunfullmäktiges § 11, 2018-02-28 Granskning av kommunens avtalsuppföljningPDF

Yttrande till kommunfullmäktiges § 11, 2018-02-28.PDF

Kommunfullmäktiges § 94, 2016-09-28 Granskning avseende hemsjukvårds-reformen - demenssjukvårdenPDF

Kommunstyrelsens § 139 2016-08-17 Granskning av kommunens integrationsarbetePDF
ProjektplanPDF
Kommunstyrelsen § 49, 2017-05-31 IntegrationsrapportPDF

Kommunstyrelsen § 228, 2016-12-01 Granskning av kommunens näringslivsarbetePDF

Kommunstyrelsen § 64
2015-04-01 Granskning av kommunens hantering av krisPDFer

Kommunstyrelsen § 70
2015-04-01 Granskning av bemanning och organisation inom IFOPDF

 Kommunstyrelsen § 143
2014-06-04 Kommunstyrelsens uppsiktspliktPDF -  svar

Kommunfullmäktige § 81
2014-08-27 Internkontroll - svarPDF

Kommunstyrelsen § 246 2014-12-03 Granskning av kostnader avseende HVB - svarPDF

Kommunstyrelsen § 14
2015-01-07 Granskning av anhörigverksamheten - svarPDF

Kommunstyrelsen § 53 2014-03-05 Granskning av upphandlingsfrågor - svarPDF

Kommunfullmäktige § 104 2013-11-27 Uppföljning av insatser för funktionshindradePDF - svar

Kommunstyrelsen § 197 2013-10-02  Kost till äldre på äldreboendePDF - svar

Kommunstyrelsen § 32 2013-02-06 Barn med särskilda behovPDF - svar

Kommunstyrelsen § 38 2013-02-06 Mat till äldre på äldreboendePDF - svar

Komunstyrelsen § 110 2013-05-08 Förebyggande arbete - svarPDF

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se