Politiska organisationen

Organisationsbilden är klickbar. Välj område för vidare information om verksamhet och/eller kontaktuppgifter. För utskrift på papper - välj liggande format i utskriftshanteraren.

Se organisationsschemat i större format.PDF 

Politiskt organisationsschema Kommunfullmäktige  Kommunala bolag Kopparvallen i Åtvidaberg AB Övrig verksamhet Krisledningsnämnd Kommunens revisorer Beredningar Överförmyndare Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnd Valnämnd Barn- och utbildningsutskott Vård- och omsorgsutskott Socialt myndighetsutskott Samhällsbyggnadsutskott Personalutskott Planerings- och ekonomiutskott
Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2016-09-30
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se