Personuppgiftsombud

Ett personuppgiftsombud är en person som ser till att personuppgifter behandlas korrekt och lagligt inom en verksamhet. Ombudet ska föra en förteckning över de behandlingar av personuppgifter som görs samt se till att verksamheterna rättar felaktiga uppgifter.

Rätt att begära information


Du har rätt att en gång per kalenderår gratis begära information om de personuppgifter som behandlas om dig hos Åtvidabergs kommun, oavsett om dessa samlats in via webbplatsen eller på annat sätt. Om du vill ha information om dina personuppgifter ska du skriva ett brev till oss. Begäran ska enligt personuppgiftslagen vara på papper. Du kan alltså inte begära informationen via e-post.

Skriv under brevet och skicka det till:

Personuppgiftsombudet
Åtvidabergs kommun
Box 206
597 25 Åtvidaberg

Begäran om rättelse


Om du tycker att vi har felaktiga uppgifter om dig, har du rätt enligt personuppgiftslagen att begära rättelse. Om du vill begära rättelse ska du skriva ett brev där du berättar vilka uppgifter du anser vara felaktiga. Begäran om rättelse skickar du till:

Personuppgiftsombudet
Åtvidabergs kommun
Box 206
597 25 Åtvidaberg.

Publicerad av: Jonas Fredriksson   
Senast ändrad: 2012-05-28

Personuppgiftsombud

Kommunstyrelsen

Jonas Fredriksson
Kanslichef
0120-83121
jonas.fredriksson@atvidaberg.se

Externa länkar

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se