Behandling av personuppgifter

Personuppgiftslagen


Personuppgiftslagen syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. I lagen anges när och hur personuppgifter får behandlas.

Personuppgifter


Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Behandling av personuppgifter


Med behandling menas allt man gör med personuppgifter, vare sig det sker med en dators hjälp eller ej. Exempel på behandling av personuppgifter är: insamling, registrering, lagring och bearbetning
 

Personuppgiftsansvarig


Personuppgiftsansvarig är normalt den juridiska person (till exempel aktiebolag,
stiftelse eller förening) eller den myndighet som behandlar personuppgifter i sin
verksamhet och som bestämmer vilka uppgifter som ska behandlas och vad de ska
användas till. Det är alltså är inte chefen på en arbetsplats eller en anställd som är
personuppgiftsansvarig.

Personuppgiftsansvariga svarar för att behandling av personuppgifter sker enligt personuppgiftslagen och annan lagstiftning. Det innebär bland annat att svara för att personuppgifter bara används för de ändamål som de lämnats för, att felaktiga och missvisande uppgifter rättas samt att information om behandlingen lämnas.

I Åtvidabergs kommun är kommunstyrelsen och nämnderna personuppgiftsansvariga för de personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Publicerad av: Jonas Fredriksson   
Senast ändrad: 2016-09-12

Personuppgiftsombud

Kommunstyrelsen

Jonas Fredriksson
Kanslichef
0120-83121
jonas.fredriksson@atvidaberg.se

Externa länkar

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se