Kommunstyrelsens utskott

 

 

Barn- och utbildningsutskott

 

 

 

Jonas Palmqvist (M)

 

Ordförande

 

jonas.plamqvist@atvidaberg.se

 

 

 

Emmelie Dahl Rexhell (S)

 

Vice ordförande

 

emmelie.dahl-rexhell@atvidaberg.se

 

 

 

Ewa Asklöf

 

Sekreterare

 

ewa.asklof@atvidaberg.se

 

0120-833 02

 

 

 

5 ledamöter

2 ersättare

Emmelie Dahl Rexhell (S)

Per Lundberg (S)

Maria Eklund (S)

 

Jonas Palmqvist (M)

 

Åsa Merving (M)

 

Joakim Magnusson (C)

Máire Skogstjärna (KD)

 

 

 

 

 

Samhällsbyggnadsutskott

 

 

 

Lars-Åke Bergstrand (S)

 

Ordförande

 

lars-ake.bergstrand@atvidaberg.se

 

 

 

Fredrik Ebbestad (M)

 

Vice ordförande

 

fredrik.ebbestad@atvidaberg.se

 

 

 

Jennie Rothman

 

Sekreterare

 

jennie.rothman@atvidaberg.se

 

 

 

5 ledamöter

2 ersättare

Lars-Åke Bergstrand (S)

Erica Nåhdin (S)

Anki Sjöö-Törner (S)

 

Tommy Aarna (M)

 

Fredrik Ebbestad (M)

 

Mia Götesdotter (MP)

Astrid-Marie Jonsson (C)

 

 

 

 

 

Personalutskott

 

 

 

Bo Hasselbald (M)

 

Ordförande

 

 bo.hasselblad@atvidaberg.se

 

 

 

Elisabet Edlund (S)

 

Vice ordförande

 

elisabet.edlund@atvidaberg.se

 

 

 

Joakim Karlsson

 

Sekreterare

 

joakim.karlsson@atvidaberg.se

 

 

 

5 ledamöter

2 ersättare

Elisabet Edlund (S)

Ulf Dahl (S)

Sirvan Mostafaey (S)

 

Bo Hasselblad (M)

 

Jonas Palmqvist (M)

 

Lennart Pettersson (V)

Anders Byström (L)

 

 

 

 

 

Planerings- och ekonomiutskott

 

 

 

Elisabet Edlund (S)

 

Ordförande

 

elisabet.edlund@atvidaberg.se

 

 

 

Bo Hasselblad (M)

 

Vice ordförande

 

Bo Hasselblad@atvidaberg.se

 

 

 

Joakim Karlsson

 

Sekreterare

 

joakim.karlsson@atvidaberg.se

 

 

 

5 ledamöter

2 ersättare

Elisabet Edlund (S)

Lars-Åke Bergstrand (S)

Thomas Lidberg (S)

 

Bo M Hasselblad (M)

 

Jonas Palmqvist (M)

 

Joakim Magnusson (C)

Anders Byström (FP)

  

 

 

 

  
Vård- och omsorgsutskott 
  
Thomas Lidberg (S) 
Ordförande 
thomas.lidberg@atvidaberg.se 
  
Kenneth Axelsson (M) 
Vice ordförande 
kenneth.axelsson@atvidaberg.se 
  

Anna Andersson

 
Sekreterare 
anna.andersson@atvidaberg.se 
  
5 ledamöter 2 ersättare
Thomas Lidberg (S) Carin Palm (S)
Peder Griph (S) 
Kenneth Axelsson (M) 
Marianne Sandberg (M) 
Astrid-Marie Jonsson (C)Lennart Pettersson (V)
  
  
Socialt myndighetsutskott 
  
Thomas Lidberg (S) 
Ordörande 
thomas.lidberg@atvidaberg.se 
  
Kenneth Axelsson (M) 
vice ordförande 
kenneth.axelsson@atvidaberg.se 
  

Anna Andersson

 
Sekreterare 
anna.andersson@atvidaberg.se 
  
3 ledamöter2 ersättare
Thomas Lidberg (S)Peder Griph (S)
Kenneth Axelsson (M) 
Astrid-Marie Jonsson (C)Lennart Pettersson (V)
  
Publicerad av: Britt-Louise Altmar   
Senast ändrad: 2018-02-01
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se