Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare för tiden 2015- 2018

Elisabet Edlund (S)

 

Ordförande

 

elisabet.edlund@atvidaberg.se

 

 

 

Bo Hasselblad (M)

 

1:e vice ordförande

 

bo.hasselblad@atvidaberg.se

 

 

 

Joakim Magnusson (C)

 

2:e vice ordförande

 

joakim.magnusson@atvidaberg.se

 

 

 

Joakim Karlsson

 

Sekreterare

 

0120-831 13

 

joakim.karlsson@atvidaberg.se

 

 

 

Ledamöter 15st

Ersättare 15st

Elisabet Edlund (S)

Malin Svensson (S)

Thomas Lidberg (S)

Sirwan Mostafaey (S)

Emmelie Dahl Rexhell (S)

Erica Nåhdin (S)

Peder Griph (S)

Ulf Dahl (S)

Anki Sjöö Törner (S)

Carin Palm (S)

Lars-Åke Bergstrand (S)

Per Lundberg (S)

Kenneth Axelsson (M)

Tommy Aarna (M)

Vakant (M)

David Sandborg (M)

Fredrik Ebbestad (M)

Jonas Palmqvist (M)

Bo M Hasselblad (M)

Åsa Merving (M)

Astrid-Marie Jonsson C)

Anders Byström (L)

Joakim Magnusson C)

Berit Rodenteg (KD)

Mia Götesdotter (MP)

Lennart Pettersson (V)

Jan Svensson (SD)

Lars Elmendal (SD)

Bertil Jonsson (-)

Beryl Elmendal (SD)

 

 

 

Publicerad av: Therese Davidsson   
Senast ändrad: 2018-03-08
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se