Näringslivsberedningen

Näringslivsberedningen har enligt kommunfullämktiges arbetsordning  till uppgift att vidareutveckla och fördjupa kontakten mellan kommunen och det lokala näringslivet. Beredningen ska vara visionär och framåtsyftande.

Beredningen ska bjuda in företrädare för näringslivet i sina diskussioner när den så finner lämpligt.

Ordförande

Lennart Haraldsson
lennart.haraldsson@atvidaberg.se

Sekreterare

Jonas Fredriksson
tel 0120-831 21
jonas.fredriksson@atvidaberg.se

Ledamöter

 

Lennart Haraldsson (S)

 

Carl Donnér (M)

 

Ann Hemmingsson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicerad av: Britt-Louise Altmar   
Senast ändrad: 2018-01-18

Näringslivsberedningens protokoll

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se