Valnämnd

Nämnden svarar för uppgifter som enlig vallagen ska fullgöras av valnämnd och ansvarar för de praktiska arrangemangen vid val. Däri ingår att vara lokal valmyndighet i samband med val till riksdagen, val till landstingsfullmäktige, val till kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet samt vid eventuellt förekommande folkomröstning.

Ledamöter och ersättare för tiden 2015 - 2018

Carl Donnér (M)

 

ordförande

 

carl.donner@atvidaberg.se

 

 

 

Sirvan Mostafaey (S)

 

vice ordförande

 

 

 

 

 

Jonas Fredriksson

 

sekreterare

 

telefon 0120-831 21

 

jonas.fredriksson@atvidaberg.se

 

 

 

Ledamöter

Ersättare

Sirvan Mostafaey (S)

Peder Griph (S)

Kenneth Hallberg (S)

Carin Palm (S)

Carl Donnér (M)

Jennifer Kindstrand (M)

Vakant (M)

Vakant (M)

Dennis Edström (C)

Lotta Björkén (MP)

 

 

 

Publicerad av: Therese Davidsson   
Senast ändrad: 2018-03-08
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se