Bygg- och miljönämnd

Bygg och planläggning

Nämndens uppgift är att uppmärksamma och följa den allmänna utvecklingen i kommunen samt ta de initiativ som behövs i frågor som rör planer och byggande. Nämndens uppgift är också att verka för en god byggnadskultur, miljö av god kvalitet och planläggning som skapar förutsättningar för en bra och hälsosam boende- och vistelsemiljö samt bevara ortens särart och visa varsamhet för estetiska och kulturella värden.

Bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidrag har till ändamål att anpassa permanentbostäder för att ge personer med funktionshinder möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

Miljö- & hälsoskydd

Nämnden är även kommunens myndighet i miljö- och hälsoskyddsfrågor samt för kontroll enligt livsmedelslagen, tobakslagen, strålskyddslagen samt lagen om receptfria läkemedel. Nämndens uppgifter består till stor del av myndighetsutövning vilket gör att även förvaltningslagen spelar en viktig roll för hur arbetet utförs.

Miljönämnden har även uppgifter som inte rör myndighetsutövning bland annat att informera om lagstiftning inom nämndens område och hantera viss miljöövervakning.

Ledamöter och ersättare för tiden 2015-2019

Ordförande

 

Anders Eskilsson (M)

 

073-674 60 86

 

anders.eskilsson@atvidaberg.se

 

 

 

Vice ordförande

 

Christopher Rexhell (S)

 

076-720 69 45

 

christopher.rexhell@atvidaberg.se

 

 

 

Sekreterare

 

Pia Hjertström 

 

0120-831 61

 

bygglovskontoret@atvidaberg.se

 

 

 

Ledamöter

Ersättare

Christoffer Rexhell (S)

Kerstin Gustavsson (S)

Kenneth Hallberg (S)

 

Carl Donnér (M)

 

Anders Eskilsson (M)

 

Ann Hemmingsson (C)

Roy Wasniowski (C)

Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2018-01-17
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se