Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen.
Det är till kommunfullmäktige vi väljer ledamöter vid de allmänna valen vart fjärde år. Kommunfullmäktige fattar beslut i principiella frågor och ärenden av större vikt, till exempel mål och riktlinjer för de olika verksamheterna, kommunens budget, skatt, taxor och avgifter. Kommunfullmäktige bestämmer också vilka nämnder som skall finnas, vad nämnderna ska göra och utser ledamöter till nämnderna.
Kommunfullmäktige i Åtvidaberg har 35 ledamöter och 25 ersättare.

Sammanträden
Allmänheten är välkommen till sammanträdena för att lyssna på debatt och beslut. Sammanträdena är förlagda till Sessionssalen i Gamla Kommunalhuset.
Sammanträden hålls en gång i månaden med uppehåll under juli månad.

Kungörelse
Kungörelse om kommunfullmäktiges sammanträde görs en vecka före mötet. I kungörelsen finns uppgift om när och var mötet ska hållas. I den redovisas också rubriken på alla ärenden som ska behandlas under sammanträdet. Kungörelsen annonseras i Östgöta Correspondenten och Norrköpings Tidningar och publiceras samtidigt på kommunens hemsida. Den som vill ta del av sammanträdeshandlingarna kan vända sig till kommunkansliet i nya kommunhuset.

Protokoll
När protokollet är undertecknat och justerat publiceras det på kommunens hemsida. Vi publicerar det utan underskrifter för att det ska gå fortare att öppna filen. Det underskrivna originalet finns tillgängligt på kommunkansliet för den som så önskar.
 
 

  Mandatfördelning 2015-2018 
  Arbetarpartiet Socialdemokraterna14
  Moderaterna8
  Sverigedemokraterna5
  Centerpartiet3
  Miljöpartiet de gröna2
  Kristdemokraterna1
  Vänsterpartiet1
  Liberalerna1
    
    
 Mandatfördelning 2010-2014 
  Arbetarpartiet Socialdemokraterna16
  Moderaterna 9
  Centerpartiet 3
  Kopparpartiet 2
  Kristdemokraterna 1
  Vänsterpartiet 1
  Folkpartiet Liberalerna 1
  Miljöpartiet de gröna 1
  Sverigedemokraterna 1
Publicerad av: Britt-Louise Altmar   
Senast ändrad: 2018-01-22

Presidium

Ordförande
Lennart Haraldsson (S)

1:e vice ordförande
Carl Donnér (M)

2:e vice ordförande
Ann Hemmingsson (C)

Tjänster

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se