Kommunens politiska styre

Majoriteten i Åtvidaberg består av Socialdemokraterna och Moderaterna. De har  samverkat i majoritet sedan valet 2006.

Valet 2014 innebar att Socialdemokraterna och Moderaterna fick 22 ledamöter i kommunfullmäktige.

Eftersom fullmäktige totalt har 35 ledamöter har Socialdemokraterna och Moderaterna därmed egen majoritet. Dessa två partier har också  majoritet i kommunens styrelser och nämnder och är de partier som styr kommunen.

Kommunalråd och Oppositionsråd

Åtvidabergs kommun har två kommunalråd och ett oppositionsråd.

Elisabet Edlund (S) är kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande. Hon företräder den politiska ledningen och har det övergripande ansvaret för kommunen.

Elisabet Edlund är även ordförande för planerings- och ekonomisutskottet och krisledningsnämnden.

Mira Wedenberg (M) är kommunalråd och kommunstyrelsens förste vice ordförande. Hon är även ordförande i barn- och utbildningsutskottet och personalutskottet.

Joakim Magnusson (C) är oppositionsråd och företräder den politiska oppositionen i Åtvidabergs kommun. Han är andre vice ordförande i kommunstyrelsen

 


Publicerad av: Jonas Fredriksson   
Senast ändrad: 2016-10-05

Rubrik

Innehåll

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se