Medborgarskapsceremoni

Den 1 april 2015 träder ändringar i lagen som svenskt medborgarskap ikraft, en-ligt regeringens proposition 2013/14:143 Ett medborgarskap som grundas på samhörighet. Detta innebär bland annat att varje kommun ska minst en gång per år anordna en medborgarskapsceremoni för att högtidlighålla nya svenska med-borgare deras medborgarskap och markera medborgarskapets betydelse.

De som blir svenska medborgare på annat sätt än vid födseln ska bjudas in att delta vid en medborgarskapsceremoni. Ceremoni ska anordnas  minst en gång per år. 

Åtvidabergs kommun kommer 2016 att bjuda in alla personer som är folkbokförda i kommunen och som under 2015  blivit svenska medborgare.

Medborgarskapsceremonin anordnas av fullmäktiges presidium.

Medborgarskapsceremoni 2016

Medborgarskapsceremonin 2016 arrangerades på nationaldagen den 6 juni. Kommunfullmäktigesordförande höll tal därefter uppträdde ungdomar från Åtvidabergs kommun med sång och musik. Ceremonin avslutades med tårta. De nya svenska medborgarna fick ett diplom och en bok om Åtvidabergs historia.

Publicerad av: Jonas Fredriksson   
Senast ändrad: 2016-09-12

Kontakt

Jonas Fredriksson
Kanslichef

0120-83121
jonas.fredriksson@atvidaberg.se

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se