Demokratiberedning

Kommunfullmäktige har inrättat en ordinarie fullmäktigeberedning - demokratiberedningen

Demokratiberedningen ska enligt kommunfullmäktiges arbetsording utveckla former för samverkan, dialog och deltagande med medborgarna. Beredningen ska inte själv utföra medborgardialogerna utan ta fram förslag på verktyg till kommunstyrelse, nämnder och utskott.

Samtliga partier är representerade i demokratiberedningen. Beredningen bestämmer själv sina arbetsformer inom de ramar som framgår av kommunfullmäktiges arbetsordning.

Ordförande

Lennart Haraldsson
lennart.haraldsson@atvidaberg.se

 

Sekreterare

Jonas Fredriksson
tel 0120-831 21
jonas.fredriksson@atvidaberg.se

Ledamöter

 

Lennart Haraldsson (S)

 

Carl Donnér (M)

 

Ann Hemmingsson (C)

 

Sirvan Mostafaey (S)

 

Kenneth Hallberg (S)

 

Carl Donnér (M)

 

Vakant (M)

 

Dennis Edström (C)

 

Lotta Björkén (MP)

 

Anders Byström (FP)

 

Berit Rodenteg (KD)

 

Bertil Jonsson (-)

 

Roy Wasniowski (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicerad av: Therese Davidsson   
Senast ändrad: 2018-03-08
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se