Anslagstavla

Från och med den 1 januari 2018 ska kommunens officiella anslagstavla finnas på kommunens webbplats.

 

Detta är Åtvidabergs kommuns officiella anslagstavla. Här publiceras tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, justerade protokoll samt delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd.


Tillkännagivanden av protokoll och kungörelser

Kungörelse, kommunfullmäktiges sammanträde 2018-05-30, tillkännagivet på webb 2018-05-22, tillkännagivandet avpuliceras tidigast 2015-05-31PDF

Samhällsbyggnadsutskottets sammanträde 2018-05-08, tillkännagivet på webb 2018-05-22, tillkännagivandet avpubliceras tidigast 2018-06-13.PDF

Bygg- och miljönämndens sammanträde 2018-05-15, tillkännagivet på webb 2018-05-22, tillkännagivandet avpubliceras tidigast 2018-06-13.PDF

Kommunstyrelsens sammanträde 2018-05-02, tillkännagivet på webb 2018-05-15, tillkännagivandet avpubliceras tidigast 2018-06-07.PDF

Kungörelse enligt Plan- och bygglagen från Bygg- och miljönämnden, fastighet Björnbäret 1, tillkännagivet på webb 2018-05-15, tillkännagivandet avpubliceras tidigast 2018-06-05.PDF

Kungörelse enligt Plan- och bygglagen från Bygg- och miljönämnden, fastighet Vrånghult 2:4, tillkännagivet på webb 2018-05-09, tillkännagivandet avpubliceras tidigast 2018-05-30.PDF

Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-04-25, tillkännagivet på webb 2018-05-03, tillkännagivandet avpubliceras tidigast 2018-05-25.PDF

Samordningsförbundet Centrala Östergötlands sammanträde 2018-04-13, tillkännagivet på webb 2018-05-02, tillkännagivandet avpubliceras tidigast 2018-05-25.PDFVad betyder att ett protokoll tillkännages?

Vi talar om att nu är protokollet justerat och att nu finns det möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga gäller i 21 dagar framåt från den dag då protokollet tillgännages. Därefter kan beslutet genomföras.

Sammmanträden och protokoll

Kungörelse

En kungörelse är ett meddelande till allmänheten. Till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige eller en kort text i en dagstidning.

Syftet med en kungörelse är att redan tidigt i beslutsprocessen nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra synpunkter eller eventuellt överklaga

Så här överklagar du ett beslut

Du kan överklaga beslutet inom tre veckor från det att beslutet har publicerats om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen.

Så överklagar du ett beslut

Publicerad av: Jonas Fredriksson   
Senast ändrad: 2018-05-22
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se