Lämna medborgarförslag

Var och en som är folkbokförd i Åtvidabergs kommun får lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige. Även utländska medborgare som saknar kommunal rösträtt får lämna förslag liksom barn och unga. Föreningar, organisationer eller andra sammanslutningar har inte förslagsrätt.

Mer om medborgarförslag

Lämna ditt förslag via e-tjänst

Använd vår e-tjänst för att skicka in ditt medborgarförslag helt elektroniskt eller för att få hjälp med att fylla i en blankett som du sedan skriver ut och skickar in per post.

Till e-tjänsten Medborgarförslag

Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2017-11-07
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se