Ansökan om skolskjuts i grundskolan

Rätten till skolskjuts innebär att kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållandena, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Resor till och från fritidshem eller förskola är inte skolskjuts utan dessa resor ansvarar vårdnadshavarna för.

Ansök via e-tjänst

Använd vår e-tjänst för att skicka in ditt ärende helt elektroniskt eller för att få hjälp med att fylla i en blankett som du sedan skriver ut och skickar in per post.

Till e-tjänsten Ansökan om skolskjuts i grundskolan

Om du har skyddad identitet ska du inte använda dig av e-tjänsten, utan
vänd dig då direkt till skolskjutshandläggaren.

Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2017-11-07

Kontakt

Skolskjutshandläggare
Kristina Andersson
kristina.andersson@atvidaberg.se

Telefontid
0120-833 04
mån-fre 08.00-09.30
(övrig tid kan meddelanden lämnas vid växel 0120-830 00)

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se