E-tjänster och blanketter

När du gör en ansökan/anmälan på någon av Åtvidabergs kommuns blanketter eller via våra e-tjänster innebär det att uppgifterna kommer att behandlas i ett register.

Uppgifterna behandlas enligt de regler som finns i personuppgiftslagen, eller med stöd av speciallagstiftning. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna får bara användas för det ändamål som du lämnat dem för.

För mer information om kommunens behandling av personuppgifter, se relaterade länkar i högerspalten.

Information in english

When making an application/notification on any forms or e-services of Åtvidaberg municipality, all information will be treated in a register.

The information will be treated according to the rules contained in the Personal Data Act (personuppgiftslagen), or pursuant to special legislation.
If the information is not confidential, it can be disclosed according to the Principal of Public Access (offentlighetsprincipen). The information may be used only for the purpose for which you have handed it in.

For more information about how Åtvidaberg municipality processes personal information, see related links in the right column (only in swedish).

Kommun och politik

Barn och utbildning

Bo och bygga

Trafik och infrastruktur

Kultur, fritid och idrott

Miljö och hälsa

Avfall - blanketter
Ansökan om gemensam avfallsbehållarePDF
Anmälan om kompostering av hushållsavfallPDF
>Ansökan om befrielse från skyldighet att lämna avfallPDF
>Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfallPDF
Ansökan om eget omhändertagande av filtermaterial från fosforfällaPDF

Avlopp - blanketter

Ansökan om tillstånd för enskilt avloppPDF

Hälsoskydd -blanketter
Anmälan om verksamhet med bassängbad med mera
Anmälan om verksamhet med hygienisk behandling
Anmälan nedgrävning av hästPDF
Anmälan om drift av förskola, fritidshem och skola

Livsmedel - blanketter
Registrering av livsmedelsanläggningPDF
Anmälan ändring/upphörande av livsmedelsverksamhetPDF
Underlag riskklassificeringPDF

Miljöskydd - blanketter
Anmälan om miljöfarlig verksamhetPDF
Ansökan/anmälan om yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel

Tobak och e-cigaretter - blanketter
Anmälan om försäljning av tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållarePDF
Exempel på egenkontrollprogramWord

Värmepump - blanketter
Ansökan/anmälan om installation av värmepumpPDF
Ansökan/anmälan om installation av värmepump - grannmedgivandePDF

In English - forms
Notification of registration of food facility 
Documentation of risk classification (for registration of Food facility)
Notification of Environmentally hazardous operations
Application for keeping animals within an area covered by detailed planning
Notification for sales of tobacco products in accordance with Sections 12 a and 12 c the Tobacco Act
Notification of Hygienic treatment
Notification of public swimming pool, etc.

Serveringstillstånd

Äldreomsorg

Överförmyndare

Åtvidabergs kommun samarbetar med Kinda, Ydre och Vimmerbys kommuner i överförmyndarfrågor. Överförmyndarkontorets handläggare nås via Vimmerby kommuns växel 0492-76 90 00.

Överförmyndare i samverkans blankettarkiv.

Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2018-03-12
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se