Åtvidabergs kommun

Workshop i Björsäter

Nu har turen kommit till Björsäter dit arbetsgruppen för kommunens översiktsplan kommer den 22 november för att ta reda på hur invånarna i Björsäter skulle vilja att bygden utvecklas i framtiden. Förhoppningen är att så många som möjligt av invånarna kommer och delger sina tankar och idéer.

En framtidsplan
Åtvidabergs kommun har påbörjat arbetet med att ta fram en ny översiktsplan (ÖP), en plan som visar hur mark och vatten ska användas i framtiden. Innan arbetet börjar med att ta fram själva plandokumentet så vill arbetsgruppen för ÖP gärna höra vad invånarna tycker om sin bygd, vilka idéer som finns om framtiden och hur man vill att just den egna orten ska utvecklas.

Workshops i bygderna
Ett tjugotal elever vid gymnasieskolans samhällsvetenskapliga program hjälper till med att jobba fram innehållet i ÖP. Kommunens arbetsgrupp kommer tillsammans med eleverna att besöka de olika orterna i kommunen för så kallade workshops där man vill få reda på invånarnas tankar om framtiden för sin bygd.

Ett första besök har hållits i Hannäs-Kvarnvik, där ett 60-tal personer samlades i bygdegården för att diskutera bygdens framtid.

Workshop i Hannäs-Kvarnvik

Raymond van der Heijden pratar med invånare

- Det var många som kom och det märks att det finns ett starkt engagemang. Många vill vara med och utforma framtiden, säger Raymond van der Heijden, kommunens stadsarkitekt och projektledare för ÖP.
- Vi gjorde olika övningar där vi formulerade Hannäs-Kvarnviks specifika kvaliteter och utifrån det jobbade olika grupper fram egna framtidsvisioner. Det var både roligt och givande. På kort tid får man en ganska tydlig bild av vad folk tycker om sin bygd och hur de vill att den ska utvecklas. Jag ser redan fram emot nästa workshop i Björsäter!

Björsäter nästa
Den 22 november välkomnas alla invånare i Björsäter till Träffpunkten klockan 18.30.
Den 30 november kommer turen till Falerum, den 6 december till Åtvidabergs tätort och den 15 december till Grebo.

På hemsidan kan du följa arbetet med översiktsplanen och även läsa om de olika workshop som varit och resultatet av dessa.

Läs mer om översiktsplanen och från träffen i Hannäs
Mer information om träffen i Björsäter den 22 novemberPDF

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2011-11-16
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se