Åtvidabergs kommun

Vinnande förslaget för aktivitetsparken vid Långbrott

Nu är röstningen kring förslagen för den nya aktivitetsparken vid Långbrott avslutad och Åtvidabergs kommun kan presentera det förslag som fått flest röster, med stor marginal.

Alternativ 1

Förslaget består av en större lekyta närmast den befintliga förskolan och Långbrotts gymnastiksal. Här kan barn leka fritt utan fara från bilvägar i området och förskolan kan nyttja lekparken under dagen på ett smidigt sätt. Intill lekplatsen finns en låg kulle för att tydligt avskilja lekparken från den stora gräsytan utan att dölja sikten för föräldrar mellan gräsytan och lekplatsen. Den gamla paviljongen lämnas kvar i parken och i kringliggande gräs blir det grusgångar som inbjuder till promenader och spontanlek.

Närmast slänten byggs en kulturscen med möjligheter för kulturevenemang. Scenen kommer att överblicka gräsytan och ge möjlighet till både stora och små publiker. I den andra halvan av parken bättras grillplatsen på och omges av grusgångar och fruktträd. Intill grillplatsen skapas en aktivitetsyta med utegym, bouleplan och multiplan. Här finns något som passar alla vare sig man vill sporta ordentligt eller ta det lite lugnare med en omgång boule

Med reservation för mindre kompletteringar eller justeringar.

Publicerad av: Jonna Smedhamre Allvin   
Senast ändrad: 2017-07-18
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se