Åtvidabergs kommun

Vill du veta mer om ekar, hagmarksväxter, fladdermöss och gammal barrskog?

Då ska du passa på och komma med på årets naturguidningar i Åtvidaberg som arrangeras av kommunen och länsstyrelsen. Flera vandringar finns att välja på under sommaren ända fram till mitten av augusti.

Adelsnäs ekhagar - torsdagen den 29 maj. Samling utanför grindarna till Adelsnäsparken kl 18:00. Kostnad 50 kronor/vuxen. Barn gratis (arr. länsstyrelsen)

Ingelstorps hage - söndagen den 15 juni. Hagen ligger utefter vägen mellan Edshyttan och Bersbo (sväng in första grusvägen till vänster efter Edshyttan). Guidningen börjar kl 15:00 och är gratis för alla (arr. Åtvidabergs kommun)

Hästenäs kyrkskog - söndagen den 6 juli. På naturreservatens dag finns det möjlighet att välja på två guidade vandringar i kuperad terräng i naturreservatet strax öster om Yxnerums kyrka. Man kan välja på kl 10:00 eller kl 14:00. Samling sker vid reservatets parkeringsplats söder om vägen, 500 meter från kyrkan. Guidningarna är gratis för alla (arr. länsstyrelsen)

Ekvandring i Åtvidabergs tätort - måndag den 4 augusti. Eklandskapet finns mitt inne i tätorten. Vi besöker ekbestånd med gamla och grova ekar. Varför finns de just där? Vilken betydelse har de för människor, växter och djur? 1-1,5 km vandring. Guidningen är gratis. 4/8 kl 18.00 Vägbeskrivning: Samling vid Sporthallens parkering inne i Åtvidaberg.  Arr. Åtvidabergs kommun

Orräng - tisdagen den 12 augusti. Vem vill bo i en gammal ek? Samling sker kl 18:00 på parkeringsplatsen vid Grebo kyrka. Kostnad 50 kronor/vuxen. Barn gratis (arr. Länsstyrelsen).

Fladdermussafari vid Adelsnäs - torsdagen den 14 augusti. Här väntar spännande upplevelser i mörkret för alla åldrar. Samlingen är utanför grindarna till Adelsnäsparken kl 21:00. Gratis för alla (arr. Åtvidabergs kommun)

Välkommen!

Göran Börkén
Kommunekolog

Publicerad av:    
Senast ändrad: 2008-05-20
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se