Åtvidabergs kommun

Vill du hjälpa till vid kris?

Åtvidabergs kommun söker personer som vill ingå i en Frivillig resursgrupp. Tillsammans med civilförsvarsförbundet inbjuds intresserade till en informationsträff i Fullmäktigesalen, gamla kommunhuset onsdagen den 14 september klockan 18.30 – 20.00 för att få mer information kring uppdraget.

Du kan bli en betydelsefull stödresurs med ett viktigt uppdrag när kommunen ställs inför större samhällspåfrestningar. Din insats blir att ingå i den grupp som ska vara ett stöd för kommunens krisledningsorganisation. Via civilförsvarsförbundet får de som ingår i frivilliga resursgruppen utbildning inom krishantering, kommunkunskap, brandskydd, första hjälpen, hjärt- och lungräddning m.m. Är du intresserad av att delta i spännande uppdrag och samtidigt bidra med en samhällsinsats? Då är du välkommen till informationsträffen, vi bjuder på fika.

Anmälan sker via kommunens växel 0120-830 00 senast den 7 september. Övriga upplysningar lämnas av kommunens säkerhetssamordnare Sarah Andersson telefon 0706-011 815, sarah.andersson@atvidaberg.se eller via civilförsvarsförbundet i Åtvidabergs ordförande Gunnel Cassel Söderbäck 0702-589 551, gunnel.cassel@civil2.se.

Publicerad av: Jonna Smedhamre Allvin   
Senast ändrad: 2016-08-17
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se