Åtvidabergs kommun

Viktigt att samarbete kring vardaglig trygghet fortsätter

När Polisen vid årsskiftet genomför en stor omorganisation så är tanken att åtta närpolisområden i länet ska slås ihop och bli tre lokalpolisområden. Det innebär att poliser i yttre tjänst får ett betydligt större geografiskt utryckningsområde. Kommunens politiker har därför skrivit till Polismyndigheten och poängterat vikten av att det framgångsrika samarbete man har idag kring vardagstryggheten i Åtvidaberg kommer att fortsätta.

-Vi vill påverka till att ha en fortsatt bra dialog även efter omorganisationen för att kunna upprätthålla det framgångsrika samarbetet kring trygghet som gjort Åtvidaberg till en av Sveriges tryggaste kommuner att bo och leva i, säger Lennart Haraldsson, kommunstyrelsens ordförande (S).

Närpolisområdena kommer från 2015 bli färre och större. Flera orter med närpolis idag blir i stället så kallade poliskontor. Det innebär att poliser i yttre tjänst i framtiden kommer att utgå från Linköping och får ett betydligt större geografiskt utryckningsområde. Som det ser ut idag är tanken att Åtvidaberg kommer bli ett så kallat poliskontor. Därför har representanter för de politiska partierna i Åtvidaberg skrivit till Polismyndigheten i Östergötland med förhoppning om att få till någon form av dialog och att få vara med när Östergötland organiserar sig.

-Det är många frågor som är oklara som vi vill ha svar på, hur det kommer att bli och hur vi tillsammans kan lösa dessa. Vi vill att den goda samverkan vi har idag kring det förebyggande arbetet ska kunna fortsätta, och för det krävs god lokalkännedom och visuell närvaro av polis. Det är viktigt att de här frågorna inte faller mellan stolarna, säger Lennart Haraldsson.

Nya Polismyndigheten

Den nya organisationen som drar igång vid årsskiftet innebär att de nuvarande polismyndigheterna i landet, 21 stycken, tillsammans med Statens kriminaltekniska laboratorium, SKL, slås samman och blir en enda myndighet, Polismyndigheten.

Ledningen görs också om helt, med en rikspolischef som högst ansvarig chef i landet. Sedan delas landet upp i sju polisregioner där Östergötland tillhör Region öst tillsammans med Sörmland och Jönköping. Regionerna delas sedan in i polisområden där Östergötland är ett område med en chef. Varje polisområde delas sedan in i lokalpolisområden. Hur dessa kommer att se ut är ännu inte helt klart. Men tanken är att det kommer blir tre stycken lokalpolisområden i Östergötland där Linköping, Åtvidaberg, Kinda och Ydre tillsammans bildar ett av dessa.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2014-08-19
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se