Åtvidabergs kommun

Vidta försiktighet när stormen Alexander passerar

Var försiktig om du går ut under kvällen eller natten, den uppmaningen skickar Länsstyrelsen och länets övriga krishanteringsaktörer till allmänheten med anledning av stormen Alexander som väntas passera i natt.

Under dagen har Länsstyrelsen haft möte med länets kommuner, räddningstjänst och andra berörda myndigheter som ingår i krissamarbetet Samverkan Östergötland. Bedömningen i nuläget är att myndigheterna är förberedda och kommer följa prognoserna för kommande väderutveckling. Allmänheten uppmanas lyssna på radio för senaste nytt om väderläget.

Länsstyrelsens hemsida: http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/Sv/nyheter/2014/Pages/vidta-forsiktighet-nar-stormen-alexander-passerar.aspx

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2014-12-12
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se