Åtvidabergs kommun

Verksamheter inom handikappomsorgen på entreprenad

Den 7 januari beslutade Kommunstyrelsen i Åtvidabergs kommun att tilldela Omsorgsgruppen IN AB uppdraget att på entreprenad driva delar av kommunens verksamheter för personer med funktionshinder. Avtalet sträcker sig över 3 år med möjlighet till ytterligare 2 års förlängning.

De verksamheter som berörs av beslutet är kommunens gruppbostäder, daglig verksamhet samt korttidsvistelse/korttidstillsyn. Beslutet har föregåtts av en offentlig upphandling där Åtvidabergs kommun, med stöd från upphandlingsenheten i Norrköpings kommun, arbetat fram underlaget för kvalitetskrav och uppdragets omfattning.

Omsorgsgruppen IN AB beräknas ta över verksamheterna den 1 maj 2009, kommunen kommer under entreprenaden ha ett fortsatt ansvar för uppföljning och kontroll av de verksamheter som avses. Innan beslutet vunnit laga kraft ska en överprövningstid på 10 dagar passera.

För närmare information vänligen kontakta:
Andreas Capilla, Vård- och omsorgschef
Tfn: 0703-92 44 10
andreas.capilla@atvidaberg.se

Publicerad av:    
Senast ändrad: 2009-01-08
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se