Åtvidabergs kommun

Vattenläckan i Falerum är lagad

Vattenläckan i Falerum är lokaliserad och åtgärdad. Dricksvattnet kan nu användas som vanligt.

Åtvidabergs Vatten AB har efter åtgärden spolat det allmänna ledningssystemet. Det kan dock fortfarande finnas luft i fastigheternas system. Om mycket luft kommer in i vattenledningen, till exempel i samband med ett ledningsarbete, visar det sig genom att vattnet upplevs gråaktigt. Häller man upp vattnet i ett glas klarnar vattnet genom att de små luftbubblorna stiger mot ytan. Normalt försvinner luften genom att man spolar ur ledningen en stund.

Det kan också finnas avlagringar som lossnat vid tryckförändringar i ledningssystemet vilket kan missfärga vattnet. Om sådana problem uppstår bör man spola till dess problemet upphör innan vattnet används. Vid långvariga problem ska man kontakta Åtvidabergs Vatten AB.

Publicerad av: Göran Börkén   
Senast ändrad: 2015-06-10
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se