Åtvidabergs kommun

Var med och påverka aktivitetsparken på Långbrottsområdet!

En aktivitets- och friluftspark med kulturscen ska skapas på Långbrottsområdet och genom en medborgardialog vill kommunen samla in era åsikter och synpunkter. Parken ska vara till för alla olika grupper i samhället och fungera som en mötesplats över generationsgränser.

Åtvidabergs kommun fick i december 2016 bidrag från Boverket för att skapa en aktivitets- och friluftspark med kulturscen på Långbrottsområdet. Boverkets stöd på 2,1 miljoner kronor är hälften av den totala kostnaden för parken, som är beräknad till 4,2 miljoner kronor. Parken ska stå klar senast i oktober 2018.

Lämna in förslag

Platsen för aktivitetsparken är där Långbrottskolan tidigare låg. Den kan innehålla allt från grillplats, utegym och spontanidrottsplats till skateytor, lekpark eller promenadstigar.

Kom med förslag på vad som ska finnas i parken senast den 31 mars >

När vi fått in förslagen så kommer workshops att hållas med invånare under våren för att diskutera vad som är av störst intresse.

Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2017-03-07
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se