Åtvidabergs kommun

Värdegrundspris till äldreomsorgen i Åtvidaberg

Jeanette Mikkelsen, utvecklingsledare i Åtvidabergs kommun, har fått årets värdegrundspris för sitt engagemang och sin starka drivkraft att uppnå en kvalitativ verksamhetsutveckling som är värdeskapande för den enskilde. Priset delades ut under äldreomsorgsdagarna i Stockholm av äldreminister Maria Larsson.

Värdegrundspriset delas årligen ut av tidningen Äldreomsorg i Sverige. Kriterierna kan variera. I år fokuseras mycket på ledarskap och årets kriterier var unga förebilder i äldreomsorgen.

Jeanette Mikkelsen

Jeanette Mikkelsen jobbar med utvecklingsfrågor i Åtvidabergs kommun och bedriver utveckling inom vård- och omsorgsförvaltningen. Jeanette är en länk mellan socialchef, politiker och medborgarna där hon omsätter visionen i praktiken. Hon driver också olika projekt och omvärldsbevakar vårdfrågor.
- Jag får möjlighet jobba med att föra ut den politiska visionen och göra något praktiskt av den. Jag vill vara med och skapa den bästa välfärden för invånarna i Åtvidaberg, säger Jeanette entusiastiskt.

Just nu leder hon projektet med kooperativa hyresrätter inom äldreomsorgen där byggstart sker under våren 2013.

Juryn motivering till årets pristagare, Jeanette Mikkelsen lyder:
Mottagaren av värdegrundspriset arbetar med ett osvikligt engagemang och stark drivkraft för att åstadkomma ett perspektivbyte inom äldreomsorgen. Ett nytt perspektiv som sätter fokus på enskildas resurser, självständighet och livskvalitet. Målet är att uppnå en kvalitativ verksamhetsutveckling som är värdeskapande för den enskilde. I sitt ledarskap utgår hon från ett förhållningsätt som tar tillvara på personalens kompetens och vilja till delaktighet. Medarbetarna ges en chans att göra skillnad i äldres vardag.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2012-10-22
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se