Åtvidabergs kommun

Val till Europaparlamentet 7 juni

Senast den 20 maj får den som är röstberättigad sitt röstkort i brevlådan. Man kan välja att rösta i sin vallokal på valdagen eller förtidsrösta i kommunhuset vissa dagar och tider.

Den 7 juni 2009 genomförs valet till Europaparlamentet. Valnämnden ansvarar för genomförandet av valet i kommunen. Om du väljer att rösta i din vallokal på valdagen finns den angiven på röstkortet. Men det går också bra att förtidsrösta i särskild anordnad röstningslokal i nya kommunhuset enligt följande tider:

Nya kommunhuset, entrén — öppettider:
Vardagar kl 10.00 — 18.00
Lördagar   kl 10.00 — 13.00
Sön- och helgdag kl 10.00 — 13.00
Valdagen kl 10.00 — 21.00

När du förtidsröstar skall du ha med dig röstkort och legitimation. Har du förlorat röstkortet kan dubblett skrivas ut via kommunens reception.
Vid all röstning måste du kunna styrka din identitet. Saknar du legitimation går det bra att ta med sig en person som kan styrka din identitet. Den personen måste i så fall ha med sig giltig legitimation.

Väljare som betjänas av lantbrevbärare kan också budrösta i förtid genom sin lantbrevbärare.

Den som inte kan ta sig till röstningslokalen eller vallokalen får lämna sin röst genom bud. Material för budröstning finns på kommunkontoret, telefon 0120 — 830 00.
        
I anslutning till vallokaler och förtidsröstningslokal tillhandahåller valnämnden enligt reglerna i vallagen namnvalsedlar för riksdagspartierna samt för Junilistan och Sverigedemokraterna. Övriga partier har möjlighet att själva lägga ut sina valsedlar.

Institutionsröstning
Särskild röstmottagning vid vårdinrättningar och äldreboenden i Åtvidaberg äger rum söndagen den 31 maj 2009 enligt följande:

Östergården, Rosengården, Björkbacken
kl 13.00 — 15.00 Aulan

Koppargården och Rehab
Kl 14.00 — 16.00 Entrén

Björsäters servicehus
kl 13.00 — 15.00 Matsalen

Boende, anhöriga, personal och andra besökare har möjlighet att rösta på nämnda platser och tider. Vid röstningen skall röstkort och legitimation medtas.

Offentlig onsdagsräkning
Onsdagen den 10 juni, kl 09.00, Sessionssalen, Gamla kommunalhuset. Valnämnden räknar de förtidsröster som kommit in efter valdagen.

Valskjutsar
Väljare som önskar valskjuts till vallokalen den 7 juni anmäler detta till valnämndens kansli, telefon 0120-830 00. Vid akut behov ring valnämnden på valdagen, 0120-831 13

Har du frågor om valets genomförande lokalt i Åtvidaberg så kan du kontakta valnämndens kansli, 0120 — 830 00.

Mer information om Europaparlamentsvalet hittar du via följande länkar
www.val.se
www.eu-upplysningen.se

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2009-06-04
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se