Åtvidabergs kommun

Väl fungerande skyddsronder för personliga assistenter 

I tio år har Åtvidabergs kommun haft sina skyddsronder för personliga assistenter i brukarnas hem. En modell som fungerat mycket bra, som ger balans mellan brukare och anställd. Modellen omnämns nationellt i Suntarbetslivs nyhetsbrev som ett mycket bra exempel på väl fungerande skyddsronder för personliga assistenter. 

En personlig assistents arbetsplats är en brukares hem. Det kan göra det svårare att ställa krav på arbetsmiljön. I Åtvidaberg gör chef och skyddsombud regelbundna skyddsronder hos alla brukare. Det har skapat en ökad respekt mellan assistenter och brukare. Modellen beskrivs som ett väl fungerande exempel i Suntarbetslivs nyhetsbrev som distribueras till de flesta kommuner och landsting.

Artikeln om skyddsronder för personliga assistenter i Suntarbetslivs nyhetsbrev

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2017-01-18
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se