Åtvidabergs kommun

Utställning av översiktsplan

I en översiktsplan redovisas den långsiktiga användningen av mark och vatten inom kommunens geografiska område. Åtvidabergs kommuns översiktsplan var ute på samråd hösten 2016. Efter genomgång av mottagna synpunkter och påföljande arbete med planen är det nu klart för utställning.

Utställningen kommer att starta den 18 september och pågå fram till och med den 20 november. Alla handlingar kommer finnas tillgängliga på www.atvidaberg.se/planer och i kommunens reception. Hos Roothvillan och nuvarande kommunbibliotekets entré (måndagar 16-18, fredagar 10-12), i Björsäter (Tempo), Grebo (anslagstavlan), Falerum (Marinettes) och Hannäs-Kvarnvik (Sjöberga lanthandel) finns delar av planhandlingarna samt information tillgängligt.

Synpunkter lämnas skriftligen senast den 20 november 2017 till:
Åtvidabergs kommun
Box 206
597 25 Åtvidaberg

Det går även bra att lämna synpunkter via e-post kommun@atvidaberg.se.
Vänligen ange diarienummer KS2013-00641 i skrivelsen.

Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2017-09-15
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se