Åtvidabergs kommun

Utredning ska göras om grundskolans organisering och lokalisering i tätorten

Kommunstyrelsen har gett i uppdrag till kommunchefen att utreda förutsättningarna för att förlägga grundskolans verksamhet på två skolor i ställer för tre. Syftet är att hitta en kvalitativ, ekonomisk och långsiktigt hållbar bra lösning för grundskolan i framtiden. Alternativen som lades fram i tidigare utredning om Facetten- och Långbrottsområdets framtid är i dagsläget för kostsamma.

Bakgrund

I maj presenterades den tidigare utredningen om Facettenområdets och Långbrottsskolans framtid för kommunens politiker. Grundfrågan var att utreda möjligheterna för en grundskola i Bildningscentrum Facettens lokaler. Bakgrunden till utredningen är att Långbrottsskolan har stora renoveringsbehov och dessutom inte är användbar på grund av dålig inomhusmiljö . Utifrån grundfrågan i utredningsdirektivet belystes fyra olika alternativ med lösningar och kostnader för var och en. Synpunkter vägdes också in efter samtal med elever, personal, näringsliv och allmänhet.


För dyrt

Sedan presentationen i maj har politikerna satt sig in i de olika alternativen och diskussioner har förts mellan politiker, personal och olika intressegrupper. Utifrån kommunens ekonomiska situation kan konstateras att det inte finns investeringsutrymme att förverkliga något av de alternativ som lades fram.


Fortsatt utredning

Kommunen har nu att ta ställning till vilken organisering och inriktning grundskolan i Åtvidaberg ska ha, varför kommunstyrelsen har gett i uppdrag att utreda möjligheterna till att förlägga grundskolans verksamhet på två skolor i stället för tre. Därtill ligger även i uppdraget att utarbeta förslag till finansiering och lokalisering av en ny förskola på Långbrottsområdet.

Utredningen ska vara klar i början av december.


Tidigare artiklar om utredningen av Facetten- och Långbrottsområdet:

Utredningen om Långbrottsskolan presenterad för kommunens politiker

Omfattande utredning av Långbrotts- och Facettenområdets utveckling pågår

Ny vändning i utredningen av Långbrottsområdet


Publicerad av: System   
Senast ändrad: 2012-10-05
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se