Åtvidabergs kommun

Utredning om näringslivsfrågor i framtiden

Hur ska kommunen jobba med näringslivsfrågorna i framtiden? Hur kan bra bli bättre? Det är frågor som just nu utreds för att möta framtidens behov och fortsatt utveckling av samhället.

Kommunchef Robert Bredberg har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att utreda hur kommunen ska jobba med näringslivsfrågorna i framtiden. En god samverkan finns redan med både företagare och näringslivscentrum, men bra kan bli bättre. I utredningen ska bland annat verksamhetsmål och avtal ses över för att bli ännu tydligare så att en avstämning och uppföljning lättare ska kunna göras i framtiden. Utredningen ska också leda fram till en strategi för hur kommunen ska hantera de olika frågorna rörande näringsliv och företagsklimat, samt hur dialogen mellan näringslivscentrum och kommunstyrelsen kan utvecklas.

Utveckling av näringslivet är viktigt för alla och en grundförutsättning för en kommuns utveckling är ekonomisk tillväxt. Politiker och tjänstemän strävar därför efter att både upprätthålla och utveckla en bra dialog och kommunikation med näringsliv och företagare, och att samverka för fortsatt utveckling av samhället.

-Idag besöker kommunalråden företagare i kommunen för att lyssna in deras behov och skapa sig en bild av den enskilde företagarens möjligheter och begränsningar. Vi vill också lyfta blicken regionalt och se vilken behållning Åtvidaberg kan ha i ett regionalt sammanhang när det gäller samarbete med både företag, myndigheter och inte minst kommunikationer som rör riksväg 35 och järnvägen. Sedan handlar det även om att förstärka det som redan är bra, säger Robert Bredberg.

-Vårt mål är att vara bland de 30 procent bästa kommunerna i Svenskt Näringslivs ranking. Det målet uppfyller vi med råge idag genom att ligga på plats 33 på rankinglistan av alla 290 kommuner i Sverige, och vi jobbar för att behålla den positionen.

Utredningen beräknas vara klar innan sommaren.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2016-02-18
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se