Åtvidabergs kommun

Utredning om ekonomi och beslutsmandat på fastighetsförvaltningen klar

Igår kom slutrapporten som kommunen beställt rörande misstänkta fakturor som betalats för jobb som inte utförts. Resultatet visar att den ansvarige chefen har attesterat 40 stycken fakturor för arbete som inte utförts till en summa av 2 miljoner kronor. Nästa onsdag tar kommunstyrelsen ställning till om en polisanmälan mot tjänstemannen ska göras.

När det innan jul upptäcktes att den tidigare fastighetschefen vid Åtvidabergs kommun undertecknat fakturor på 372 000  kronor för arbeten som inte utförts, så agerade kommunen direkt genom att ge uppdrag åt revisionsbyrån Ernst & Young att göra en oberoende utredning där man granskar alla fakturor som tidigare fastighetschefen har hanterat mellan åren 2010 och 2012.

Slutrapporten visar att tjänstemannen har beställt jobb och attesterat fakturor för 2 miljoner kronor för arbeten som inte utförts. Jobben är beställda av leverantörer som är helt nya för kommunen, och som kommunen inte tidigare har anlitat eller känner till. Den tidigare fastighetschefen har haft slutgiltig beslutsattest och är ytterst ansvarig för de fakturor som godkänts för betalning.  Man har även granskat perioden före och efter fastighetschefens anställning och för den perioden som granskats inte funnit fakturor från leverantörer som inte utfört arbete.
Den förra fastighetschefen har också överskridit sina befogenheter genom att beställa och överenskomma finansiering av arbeten, investeringsprojekt, som endast kommunfullmäktige har mandat att besluta om.

Rutiner och åtgärder för ökad säkerhet
- Vi har anledning att vara självkritiska utifrån ett internkontrollperspektiv, säger Andreas Capilla, en av två kommunchefer i Åtvidabergs kommun.
- Det är i stort sett omöjligt att skapa ett system som med säkerhet utesluter att något liknande kan hända igen. Vi lever i ett samhälle där tillit och förtroende är viktiga grundstenar. Det vi gör nu är att vi får bygga upp fundament rund de här stenarna och minimera risken att det händer igen.  Vi har redan vidtagit åtgärder bland annat genom att sätta beloppsgränser för beslutsattestanter och kommer att införa ett kontrollsystem där förvaltningschef och ekonom tillsammans varje månad går igenom fakturor och förändringar hos leverantörer.


SlutrapportenPDF

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2013-03-27
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se