Åtvidabergs kommun

Utredningen om Långbrottsskolan presenterad för kommunens politiker

I dag har utredningen om Långbrottsskolans framtid presenterats för kommunens politiker. Utifrån grundfrågan i utredningsdirektivet har fyra olika alternativ belysts med lösningar och kostnader för var och en. Inget beslut kommer att tas före sommaren. Tanken är nu att föra en konstruktiv dialog i frågorna.

Långbrottsskolan i Åtvidaberg har stora renoveringsbehov i fråga om brandskydd, tillgänglighet och bra pedagogiska lokaler. Skolan har därtill ett allmänt eftersatt underhåll.
Sedan januari månad bedrivs grundskoleverksamheten i baracker som finns uppställda på skolområdet, då det i december 2011 stod klart att det även läcker ut benzylalkohol från limmet som användes vid en tidigare gjord renovering av skolans golv. Ett beslut om att evakuera skolan togs därför i december.

Olika alternativ utifrån grundfrågan
Med anledning av detta har en utredning gällande Långbrottsskolans framtid pågått där grundmaterialet i utredningen nu presenterats för kommunens politiker. I utredningen har också synpunkter vägts in efter samtal med elever, personal och allmänheten. Grundfrågan i utredningsdirektivet har varit att utreda möjligheterna för en grundskola i Bildningscentrum Facettens lokaler och det är detta som utredningen behandlar. Utifrån detta har fyra alternativ berörts;

  • Flytt av Långbrottsskolans verksamhet F-3 till Centralskolan samt årskurs 4-5 till skolhuset på Facetten
  • Renovering av den befintliga Långbrottsskolan
  • Bygga ny skola på Långbrottsområdet
  • Flytt av Långbrottsskolans verksamhet F-3 till Centralskolan samt åk 4-5 till Åssa-huset på Facettenområdet.

Vad händer nu? 
- Nästa steg är att ta del av utredningsmaterialet och att intresserade förhoppningsvis sätter sig in i utredningsalternativen och dess för- och nackdelar så att vi nästa månad kan få en dialog mellan olika intressegrupper, vår personal och våra politiker, säger Lennart Haraldsson, kommunalråd (S). Vår tanke är att föra en bredare, konstruktiv dialog i frågorna. Det är inte längre enbart en skolfråga.

Hela utredningen om Långbrottsskolans framtidPDF
 

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2012-05-09
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se