Åtvidabergs kommun

Utbyggnad av Alléskolan påbörjas

Trångboddheten på Alléskolan kommer nu åtgärdas. I början av januari 2017 kommer tillbyggnad av F-huset att påbörjas, men redan den här veckan kommer grävning av nytt avlopp att starta.

Under de sista åren har vi blivit fler invånare i kommunen, framför allt unga människor i skolåldern, därtill har behoven inom grundsärskoleverksamheten ökat. Det har gjort att det blivit trång om utrymme på Alléskolan, vilket nu åtgärdas med att bygga till hus F på området. Tillbyggnaden kommer att se ut som den befintliga träbyggnaden och hela bygget beräknas vara klart till skolstarten i augusti 2017.
I den nya byggnaden kommer mellanstadiet att flytta in, vilket i sin tur skapar utrymme för grundsärskolan och årskurs 7-9 i andra delar av Alléskolan.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2016-12-19
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se