Åtvidabergs kommun

Utbildning för god man och förvaltare

Lördagen den 15 november anordnas en utbildning för dig som är eller funderar på att bli god man eller förvaltare. Syftet med utbidlningen är att ge grundläggande kunskaper om godmanskap och förvaltarskap. Stort utrymme kommer även att ges till diskussion och erfarenhetsutbyte.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2014-11-10
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se