Åtvidabergs kommun

Uppsökande verksamhet inom äldreomsorgen

237 personer mellan 80 och 85 år har fått brev eller telefonsamtal från biståndshandläggarenheten med information och kunskap om samhällets service. Målet är att äldre människor ska känna en ökad trygghet i hemmet.

Regeringen beviljade för några år sedan landets kommuner stimulansmedel för att arbeta med uppsökande verksamhet för äldre personer över 80 år som bor i ordinärt boende och som inte har någon form av insats från kommunen.
 
I Åtvidabergs kommun inleddes arbetet 2008 och har pågått sedan dess. Målgruppen har varit 80 år och äldre. Kontakterna syftar till att ge information om äldreomsorgen i Åtvidabergs kommun, att upplysa om vart man vänder sig om behov av hjälp skulle uppstå och erbjuda förebyggande hembesök. Samtidigt ges råd och tips om hur man kan förebygga fall i hemmet och information om anhörigstöd och frivilliginsatser i kommunen.
 
Många pigga
Resultatet av kontakterna visar att åtta procent av de äldre önskade hembesök och att fyra procent ansökte om någon form av insatser från kommunen. Det visar att de flesta i åldersgruppen 80-85 år är pigga och klarar sig själva eller med hjälp av anhöriga.
- Det är mycket positivt att så många är pigga. Vanliga kommentarer under samtalen var att det var bra att få information och skönt att veta att någon tänker på de äldre, säger arbetsterapeut Annika Johansson.

Under samtalen kom oftast frågor om färdtjänst eller städning upp och de personer som har fått insatser från hemtjänsten ges möjlighet att bo kvar längre i sitt hem.
 
Fortsatt arbete
Stimulansmedlen från regeringen var en hjälp till kommunerna att komma igång med verksamheten. Avsikten är nu att projekten ska införlivas i kommunernas ordinarie verksamhet inom ramen för befintliga resurser.
I Åtvidaberg kommer det fortsatta arbetet med uppsökande verksamhet för äldre under hösten 2010 att rikta sig mot personer som är födda 1930 och återkomma årligen till 80-åringarna. Den uppsökande verksamheten är en hjälp i kommunens långsiktiga planering för äldre.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2010-05-25
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se