Åtvidabergs kommun

Uppmaning till fastighetsägare i Grebo/Redinge

På grund av den stora mängd bensin som rann ut vid bensinmacken i Grebo igår så luktar vattnet illa. Räddningstjänsten och Åtvidabergs Vatten AB jobbar just nu med att spola igenom dagvatten- och spillvattensledningar för att få bort lukten. Som fastighetsägare kan du hjälpa till att påskynda processen genom att spola igenom dina ledningar och toaletter. Detta har inget med dricksvattnet att göra som går att använda och dricka som vanligt.

Tillsammans med miljökontoret och miljörestvärdesledare så jobbar räddningstjänsten och Åtvidabergs Vatten med att spola igenom dagvatten- och spillvatttensledningar i Grebo och kommer se till så att de blir ordentligt genomspolade under kvällen. Målsättningen är att lukten ska försvinna så småningom senare ikväll.

Där dagvattenledningen mynnar ut i bäcken nedströms, mot Linköpingshållet, lägger man även läns och bygger oljefälla för att ta hand om eventuella spillrester.

För mer information och eventuella frågor kontakta jourhavande räddningschef 011-149 640 eller miljöinspektör Klas Schytt 0120-831 47, 0703-821 630.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2013-03-08
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se